Amuwa Service Center Amuwa Bajar

Bimal Neupane

  • 9857018144, 98013440397
  • amuwajanautthan062@gmail.com
  • Siyari 7 Amuwabajar

Amuwa Service Center Amuwa Bajar

Branch Management Sub Comittee

Thumb

Ram Prsd Aryal

Coordinator
Thumb

Som Bahadur Thapa

Sub Comittee Member
Thumb

Sagar Kshetri

Sub Comittee Member
Thumb

Bishal Kumar Chaudhary

Sub Comittee Member
Thumb

Prema Kumari Chaudhary

Sub Comittee Member